Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Arracades de plata amb petxines Cauri.
Arracades de plata amb petxines Cauri.
Arracades de plata amb petxines Cauri.
Arracades de plata amb petxines Cauri.
Arracades de plata amb petxines Cauri.
Arracades de plata amb petxines Cauri.
Arracades de plata amb petxines Cauri.

Arracades de plata amb petxines Cauri.

Marta Oms

Regular price €60,00 Sale

Arracades de plata amb petxines Cauri.

De la col.lecció Marta.

Peces úniques i fetes a mà.

Mides: 18 x 13mm.

...........

La petxina Cauri va ser una de les formes de divises més utilitzada i universal del món. La forma elegant del Cauri representa la forma femenina, la part superior arrodonida recorda una dona embarassada. Per tant, és un símbol de fertilitat. La ranura de la part inferior de la closca pot semblar una pupil·la negra sobre la superfície blanca, de manera que sovint s'utilitza per protegir del mal d'ull. Moltes comunitats a l’Àfrica occidental i més enllà utilitzen aquestes closques com a eines d’adulació. L'endeví llança o simplement deixa anar els Cauris a una superfície circular i interpreta les seves posicions per predir el futur. El nombre de petxines utilitzades depèn de cada endeví i de la tradició de qual provenen.
Tot i que el Cauri, com a moneda, es troba al passat de l'Àfrica occidental, el seu valor simbòlic perdura. Com diuen els Hausa: "Qui sigui pacient amb una petxina de Cauri, algun dia en tindrà milers".

...........

Sempre m’he sentit atreta pel mar, em fa sentir felicitat, admiració, fascinació, respecte i una barreja de por i profunda calma. No sé si aquesta atracció és deguda als records que en tinc de petita o simplement que la meva ment necessita d’aquests sentiments que em transmet...el moviment de les onades, l’olor de la sal, la brisa acariciant-te la pell i els passejos per la platja a primera hora del matí, sucant els peus a l’aigua cristal.lina mentre veus els peixets que neden entre les cames i recollir petxines i cargols...

Aquesta col.lecció és de les més personals que he fet i per això porta el nom de Marta.

Una part dels beneficis d’aquesta nova col.lecció anirà destinada al Cram, una fundació per la conservació i recuperació d’animals marins, que des del 1994 treballen protegint el medi marí i les especies que habiten el Mediterrani.

.............. ENGLISH .........

Sterling silver earrings with Cowrie shells.

From Marta Collection.

These pieces are a one-of-a-kind handmade earrings.

Size: 18 x 13mm. 

.........

Cowrie shell was one of the most successful and universal forms of currency in the world. The Cowrie’s elegant shape represents the female form, its rounded top reminiscent of a pregnant woman’s belly. Thus it is a symbol of fertility. The slit on the underside of the shell can look like a black pupil against the pearly white surface, which is why it is often used to ward against the evil eye.

Many communities across western Africa and beyond use these shells as divination tools. The fortune-teller throws or simply drops the Cowries onto a typically circular surface, and interprets their positions to tell the future. The number of shells used depends on each diviner and the tradition they come from.

Although the cowrie, as currency, lies in West Africa’s past, its symbolic value endures. As the Hausa say: “Whoever is patient with a Cowrie shell will one day have thousands of them”.

...........

I have always felt attracted to the sea, it makes me feel happiness, admiration, fascination, respect and a mixture of fear and deep calm. I don’t know if this attraction is due to the child memories I have there or that my mind needs these feelings that it transmits to me... the movement of the waves, the smell of salt, the breeze on the skin and walkings along the beach early in the morning, with your feet under crystalline water with small fishes swiming between your legs while you pick up shells and sea snails...
This collection is one of the most personal I've done and for this reason it's called Marta.

Part of the benefits of this Marta Collection will go to Cram, a foundation for the conservation and recovery of marine animals, that since 1994 have been working to protect the marine environment and all species that live in the Mediterranean.