Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Diamant Herkimer . Herkimer Diamond

Treballador de llum + Transformació + Neteja energètica

La pedra perfecta per a un Treballador de la llum; persona compromesa a "treballar sempre amb la seva llum", difonent amor i  llum per tot arreu on va i amb tothom que coneix.

Els Herkimers són cristalls de Quars transparents amb doble terminació, és a dir, formen de forma natural una punta de sis cares a cada extrem enlloc de tenir només un extrem com un Quars comú. Els cristalls de doble terminació són eines d’energia extremadament especials, ja que fan fluïr energia simultàniament dins i fora dels seus punts oposats. Això converteix els Herkimers en cristalls molt poderosos per la meditació i la curació del cos.

Utilitzar joies amb cristalls Herkimer és una manera bonica de mantenir el suport d’aquesta pedra al temps que comparteixes la teva màgia i llum diària.

Els diamants Herkimer reben el nom de la localitat d’Herkimer, Nova York (EUA), on es van identificar per primera vegada al segle XVIII. El Quars de doble terminació que es troba en altres llocs de vegades es ven com Herkimer, encara que tècnicament un veritable Herkimer ha de provenir del país Herkimer. Com que els cristalls naturals de doble punta són una mica rars al món mineral, els Herkimers són populars tant entre els col.leccionistes de minerals com entre els terapeutes de cristalls.

.......... ENGLISH ..........

Lightworker + Transformation + Energy Cleansing

The perfect stone for a Lightworker. Lightworker: someone committed to always “working with their light”, spreading love and light everywhere you go, and with everyone you meet.

Herkimers are double-terminated clear Quartz crystals, meaning they naturally form a six-sided point at each end, rather than just one end like a classic Quartz crystal. Double terminated crystals are extra-special energy tools, as they simultaneously flow energy both in and out of their opposing points. This makes Herkimers very powerful crystals to use for meditation and body healing. 

Wearing Herkimer Diamond jewelry is a beautiful way to keep this crystal’s support lowing as you go about sharing your daily Lightworker magic.

Herkimer Diamonds are named after Herkimer Country, New York (USA) where they were first identified in the 1700s. Double-terminated Quartz found elsewhere are sometimes sold as Herkimers, although technically a true Herkimer must come from Herkimer Country. As crystals that naturally double terminate are somewhat rare in the mineral world, Herkimers are popular with both mineral collectors and crystal healers.