Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Òpal . Opal

   

L'Òpal és un mineral de la classe dels òxids. L'origen del nom es creu que pot provenir del sànscrit upala, que significa "pedra" o "pedra preciosa" o de l'antic nom llatí, opalus.

Tot i que encara és considerat com una espècie mineral vàlida per raons històriques, l'Òpal no és un veritable mineral en el sentit acceptat de la paraula. És un mineraloide compost de diòxid de silici i constituït per diminutes lepisferes formades per capes successives de cristobalita i tridimita. Aquestes partícules microscòpiques es troben com estructures empaquetades en un enreixat tridimensional. A causa d'aquest enreixat, és l'única gemma coneguda capaç de refractar els raigs de llum i transformar-los en els colors de l’Arc de Sant Martí (des del vermell fins al violeta).

Les principals fonts d’Òpals són Etiopia i Austràlia, encara que hi ha algunes varietats com l’Òpal de Foc (Mèxic) o l’Òpal blau (Perú) que es poden trobar a altres països.

A l'Edat Mitjana, l’Òpal es considerava una pedra que podia donar molta sort perquè es creia que posseïa totes les virtuts de cada pedra preciosa el color de la qual estava representat en l'espectre cromàtic de l’Òpal. Després de la publicació del llibre “Anna de Geierstein” de Sir Walter Scott el 1829, on un dels personatges mor degut a portar un amulet d'Òpal, aquesta pedra va adquirir una reputació menys favorable i les persones van començar a associar els Òpals amb la mala sort i la mort.

Actualment es pot fer servir l’Òpal per estimular la imaginació, augmentar la creativitat i promoure noves percepcions dels propis pensaments i sentiments. També està associada a la pau i la seva capacitat de transmetre tranquilitat.

L’Òpal és una de les pedres dels nascuts a l’Octubre.

    

Opal is an oxide class mineral. The name’s origin is believed to be from the Sanskrit “upala”, meaning "stone" or "precious stone" or from the ancient Latin name, “opalus”.

Although it is still considered a valid mineral for historical reasons, Opal is not a true mineral in the accepted sense of the word. It is a mineraloid composed of silicon dioxide and made up of tiny lepispheres formed by successive layers of cristobalite and tridymite. These microscopic particles are found as packed structures into a three-dimensional lattice. Because of this lattice, it is the only known gem capable of refracting ray lights and transforming them into the Rainbow colors (from red to violet).

The main sources of Opals are Ethiopia and Australia, although there are some varieties such as Fire Opal (Mexico) or Blue Opal (Peru) that can be found in other countries.

In the Middle Ages, opal was considered a stone that could provide great luck because it was believed to possess all the virtues of each gemstone whose color was represented in the color spectrum of the Opal. Following the publication of Sir Walter Scott’s “Anne of Geierstein” in 1829, where one of the characters dies due to wearing an Opal talisman, Opal acquired a less auspicious reputation and people began to associate Opals with bad luck and death.

Opal can currently be used to stimulate the imagination, increase creativity and promote new perceptions of one's thoughts and feelings. It is also associated with peace and its ability to transmit tranquility.

Opal is one of the October birthstones.