Quars Citrí . Citrine Quartz

Energia + Abundància + Sort + Creativitat

El Citrí és una varietat del quars que té un color que va des d'un groc pàl·lid fins al marró clar degut a impureses fèrriques. El Citrí natural és rar i avui en dia la majoria de citrins són el resultat del tractament tèrmic d’ametistes. El nom deriva de la paraula llatina citrina que significa "groc" i és també l'origen de la paraula "citron".
El sol encapsulat en un cristall, el Citrí carrega el teu chakra solar per ajudar-te a manifestar els teus somnis més salvatges i convertir-los en realitat. El Citrí és una pedra clàssica de la prosperitat i de la sort, i és imprescindible per als espais de treball i les oficines per tal de mantenir brillants i abundants les idees creatives.
És la pedra dels nascuts al Novembre.

........... ENGLISH ........

Energy + Abundance + Luck + Creativity

Citrine is a variety of Quartz whose color ranges from a pale yellow to brown due to ferric impurities. Natural citrine is rare, and today most citrine quartz is the result of heat treatment of amethyst quartz. The name is derived from the Latin word citrina which means "yellow" and is also the origin of the word "citron".
Sunshine encapsulated in a crystal, Citrine charges your solar plexus chakra to help you manifest your wildest dreams into reality. Citrine is a classic stone of prosperity and luck, and a must-have for workspaces and offices to keep creative ideas flowing brightly and abundantly.
It's the November birthstone.