Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. ;-D

Aiguamarina . Aquamarine

   
El nom d'Aiguamarina deriva de les paraules llatines aqua i marina, que signifiquen aigua i mar.
L'Aiguamarina té habitualment tons clars i oscil·la entre el blau i el blau-verd, és la varietat blava del Beril i s’explota principalment al Brasil.
Es creia que aquesta pedra preciosa protegia els navegants, i garantia un viatge segur. El color blau serè de la aiguamarina refreda el temperament, permetent al que la porta mantenir la calma i el cap centrat.
L'Aiguamarina també s’utilitza com a regal per a la núvia en un casament per simbolitzar la llarga unitat i l'amor. Fins i tot es creu que pot despertar l'amor entre dues persones.
La pedra també es considera una gran aliada per la salut mental i ajuda a cultivar més tranquil·litat interior. És un gran alineador de l'espiritual i el físic, per a aquells que se sentin fora de l’harmonia o desalineats amb un mateix.
La pedra de les Sierenes. Les sirenes són unes de les nostres criatures místiques preferides: màgiques, sensuals, meitat humanes i meitat animals. El fet de ser humanes i no humanes fa que les sentim familiars i alhora exòticament poc familiars, i aquest és un dels principals motius que fa que les sirenes siguin un totem tan poderós. 

La màgia és més forta a “ l’intermedi”, el lloc entre allò conegut i allò desconegut. L’Aiguamarina, amb la seva connexió amb aquest intermedi, ajuda a sortir de les rutines sense sentit, els hàbits rancis i el pensament basat en la por, i anima a seguir la curiositat i explorar el costat creatiu.

És la pedra dels nascuts al Març. 
    

............ ENGLISH ..........

The name Aquamarine is derived from the Latin word aqua, meaning water, and marina, meaning the sea.
Aquamarine is most often light in tone and ranges from blue to blue-green, it’s the blue Beryl variety and it’s mined mainly in Brazil.
This gemstone was believed to protect sailors, as well as to guarantee a safe voyage. The serene blue color of aquamarine cool the temper, allowing the wearer to remain calm and levelheaded.
Aquamarine is also been used as gifts to the bride at a wedding in order to symbolize long unity and love. Some even believed it could re-awaken love between two people.
The stone is also considered to be a great addition to mental health and help one cultivate more inner tranquility. It's a great aligner of the spiritual and the physical, for those who feel out of harmony or alignment with oneself.
This seafoam crystal is for anyone who wishes they were a mermaid. Mermaids are onw of favourite mystical creatures: enchanting, sensual, half human, and half animal. Being both human and non-human makes them feel familar and exotically un familiar, and is one of the main reasons mermaids are such powerful totems fro us. Magic is strongest in the “in-between” the place between the known and unknown. This mermaid crystal, with its connection to the in-between, will help you break out of your mindless routines, stale habits, and fear-based thinking, and encourage you to follow your curiosity and explore your playfully creative side.
It's the March birthstone.