Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Aiguamarina . Aquamarine

   
El nom d'Aiguamarina deriva de les paraules llatines aqua i marina, que signifiquen aigua i mar.
L'Aiguamarina té habitualment tons clars i oscil·la entre el blau i el blau-verd, és la varietat blava del Beril i s’explota principalment al Brasil.
Es considera una gran aliada per la salut mental i ajuda a cultivar més tranquil·litat interior. És una gran alineadora de l'espiritual i el físic, per a aquells que se sentin fora de l’harmonia o desalineats amb un mateix.
La pedra de les Sirenes. Les sirenes són unes de les nostres criatures místiques preferides: màgiques, sensuals, meitat humanes i meitat animals. El fet de ser humanes i no humanes fa que les sentim familiars i alhora exòticament poc familiars, i aquest és un dels principals motius que fa que les sirenes siguin un totem tan poderós. 

La màgia és més forta a “ l’intermedi”, el lloc entre allò conegut i allò desconegut. L’Aiguamarina, amb la seva connexió amb aquest intermedi, ajuda a sortir de les rutines sense sentit, els hàbits rancis i el pensament basat en la por, i anima a seguir la curiositat i explorar el costat creatiu.

És la pedra dels nascuts al Març. 
    

............ ENGLISH ..........

The name Aquamarine is derived from the Latin word aqua, meaning water, and marina, meaning the sea.
Aquamarine is most often light in tone and ranges from blue to blue-green, it’s the blue Beryl variety and it’s mined mainly in Brazil.
It is also considered to be a great addition to mental health and help one cultivate more inner tranquility. It's a great aligner of the spiritual and the physical, for those who feel out of harmony or alignment with oneself.
This seafoam crystal is for anyone who wishes they were a mermaid. Mermaids are onw of favourite mystical creatures: enchanting, sensual, half human, and half animal. Being both human and non-human makes them feel familar and exotically un familiar, and is one of the main reasons mermaids are such powerful totems for us. Magic is strongest in the “in-between” the place between the known and unknown. This mermaid crystal, with its connection to the in-between, will help you break out of your mindless routines, stale habits, and fear-based thinking, and encourage you to follow your curiosity and explore your playfully creative side.
It's the March birthstone.