Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Quars Cristall de Roca. Quartz Crystal

Transformació + Claredat + Curació

Venerat com una poderosa eina de màgia transformadora des del començament dels temps. El cristall de Quars il·lumina, fa brillar i potencia les nostres vides amb els seus raigs màgics. 

Els cristalls de Quars són mestres sanadors, transmissors d'energia i connectors de la consciència superior. També amplifiquen els efectes de tots els altres cristalls i poden netejar-los de l'energia estancada.

Les puntes de cristall són una de les eines d’energia més versàtils i beneficioses, són l’aliat perfecte per quan necessitis centrar i orientar l’energia cap a les teves intencions. Les propietats curatives exactes d’una punta dependrà del tipus de cristall que tinguis, però cada punta té una cosa en comú: és una central d’energia. Amb la possibilitat d’elevar l’energia del seu voltant, realment és important tenir una punta a casa, a la feina o allà on sigui necessari un impuls d’energia.

.......... English ...........

Transformation + Clarity + Healing

Revered as a powerful tool of transformative magic since time began. Clear Quartz lightens up, brightens up and powers up our lives with its rainbow rays of magic.

Clear Quartz crystals are master healers, energy transmiters and connectors to higher consciousness. They also amplifies the effects of all other crystals and can clear them of stagnant energy.

The crystal points are one of the most versatile and beneficial energy tools a person can own, is the perfect ally for when you need to focus and direct energy into your intentions. The exact healing properties of a point will depend on the type of crystal it is, but every point has one thing in common: it is a powerhouse of energy. With the ability to elevate the energy of all its surroundings, you really want a point at home, at work and wherever a boost of energy is most necessary.