Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Crisocol·la . Chrysocolla

Feminitat empoderada + Intuïció + Veritat

La Crisocol·la és un mineral de la classe dels silicats. El seu nom ve del grec chrysos, que significa 'd'or', i kolla, que significa 'cola' (adhesiu), en al·lusió al nom del material que usaven per a soldar l'or a la Grècia hel·lenística. 

El color verd blau de la Crisocol·la es crea a partir de coure oxidat. Aquest mineral tou es troba sovint en dipòsits amb altres pedres a base de coure com la Malaquita verda o l'Azurita blava.

La Crisocol·la es una pedra que t’ofereix suport, t’ajuda a meditar i a comunicar-te. També és considerada la pedra de la feminitat i simbolitza l’element aigua, el verd i blau curatius. 

Coneixes aquelles dones que et fan sentir nodrida, inspirada, viva, amb només estar en presència seva? Les que il·luminen una habitació sencera amb el seu creixement interior? Si vols atraure l’energia femenina de forma transcendent i empoderada o tens ganes d'estar envoltada de dones poderoses, la Crisocol·la és una pedra per a tu.

.......... ENGLISH .........

Empowered feminity + Intuition + Truth

Chrysocolla is a mineral of the silicate class. The name comes from the ancient Greek χρυσός (chrysos) and κολλα (kolla), "gold" and "glue," in allusion to the name of the material used to solder gold in Hellenistic Greece.

Chrysocolla's blue-green color is created from oxidized copper. This soft mineral is often found in deposits with other copper-based stones such as Green Malachite or Blue Azurite.

It's a stone that offers you support, helps you meditate and communicate. It’s also considered the stone of femininity and symbolizes the element water, healing green and blue.

You know those women who make you feel nurtured, inspired, alive, just by being in their presence? Who light up an entire room with their inner grow? If you’re drawn to embodying a transcendent, empowered form of feminine energy, or you crave beign surrounded by powerful women, Chrysocolla is a stone for you.