Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Maragda . Emerald

   

Abundància + Amor + Fertilitat + Protecció

La Maragda és la varietat verda del Beril, deu el seu color verd al Crom en la seva composició i comparteix familia amb l’Aiguamarina i la Morganita. 

És coneguda com la pedra de l'èxit en l’amor, ja que potencia la unitat, l’amor incondicional, les relacions i fomenta l’amistat. 

És un cristall de il.limitada abundància, vitalitat, fertilitat i salut. També és una pedra protectora, i és útil com a talismà en els viatges i aporta calma als viatgers que tenen por de volar. 

La Maragda és la pedra dels nascuts al Maig i la pedra de zodiac de Taure i Càncer.

.......... English .........

Abundance + Love + Fertility + Protection

Emerald is the Beryl green variety, owes its green color to Chrome in its composition and shares family with Aquamarine or Morganite.

It is known as the stone of success in love, as it promotes unity, unconditional love, relationships and fosters friendship.

It is a crystal of unlimited abundance, vitality, fertility and health. It is also a protective stone, and is useful as a talisman in travel and brings calm to fearful flyers.

Emerald is the birthstone for May and a zodiac birthstone for Taurus and Cancer.