Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Forja

La Forja com a forma d'art es va iniciar amb el desig de produir objectes decoratius a partir de metalls preciosos.

La història de la forja de metalls va sorgir a una regió entre el Tigris i l'Eufrates, anomenada Mesopotàmia. Els primers signes de treball del metall es remunten a uns 4500 a.C. Els habitants d'aquesta vall eren els Sumeris, una barreja de molts orígens ètnics, i van ser els veritables fundadors de la metal·lúrgia tal com la coneixem avui.

Actualment, la metal·lúrgia és una de les indústries més importants mundialment i ha contribuït significativament al desenvolupament de l'home.

Aquesta col·lecció es remunta a una de les tècniques més antigues que existeix per treballar el metall, i una de les primeres tècniques que s'aprenen quan s'estudia joieria. Cada un dels braços d'aquests anells estan fets fil a fil, costruïts de zero i forjats per donar-los forma. Al igual que cada una de les pedres, cada un d'aquests anells és una peça única amb un braç únic forjat a mà. 

........ ENGLISH .........

Forging as an art form started with the desire to produce decorative objects from precious metals.

The history of forging metals springs from the land between the Tigris and the Euphrates, called Mesopotamia. The earliest signs of metalworking date back to about 4500 B.C.The inhabitants of this valley were the Sumerians, a mixture of many ethnic backgrounds, and they were the true founders of metallurgy as we know it today.

Today, metallurgy is a major world-wide industry that has significantly contributed to the development of man.

This collection goes back to one of the oldest metal working techniques, and one of the first techniques that are learned when studying jewelry. Each of these rings arms are made wire by wire, constructed from scratch and forged to shape them. Like each of these stones, each of these rings are unique with a unique hand-forged arm.