Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Atenció al Client . Customer Service

Totes les meves joies s'envien dins d'una bonica caixeta, preparades per regalar. També les puc enviar amb una nota personalitzada.

Enviament

Envio totes les meves joies amb número de seguiment i una assegurança.

Els enviaments a Espanya es fan amb Correos Express 24h. Arriben a la vostra destinació d'un dia per l'altre i és important tenir el vostre telèfon pel servei de missatgeria. 

Els enviaments Internacionals es fan amb Correu Certificat amb l'empresa de Correos.

Temps Estimats dels enviaments Certificats:

Europa: 5-8 dies laborables
Estats Units: 8-15 dies laborables
També treballo amb servei de missatgeria Correos Express. Aquest tipus d'enviament és més car però s'entrega en uns 3-4 dies. 

Sempre faig els possibles per tal de complir aquests temps d'entrega, però no els puc garantir ja que no depèn només de mi. Els temps d'entrega també serà diferent depenent del mètode d'enviament que es trii.

Processament de la Comanda

El temps que necessito per preparar cada un dels enviaments varia. La majoria de les vendes són enviades entre un i dos dies després de la compra. Per peces fetes per encàrrec i a mida el temps estimat és de 10 a 15 dies. Cada una de les joies té el temps de producció a la seva descripció. 

Aduanes i Impostos

El comprador es fa responsable de les Aduanes i impostos que se li poden demanar. No em faig responsable dels impostos que poden imposar les aduanes.
 

Marta Oms no es fa responsable dels enviaments que es perdin o es facin malbé durant l'enviament. Però si hi ha qualsevol problema estaré encantada de col·laborar amb vosaltres i trobar una solució plegats. 

Canvis i Devolucions

M'agrada que estiguis content amb la joia que has comprat per tant ofereixo canvis en la majoria de les meves peces. Em pots contactar 24 hores despés d'haver rebut la peça per tal de concretar el canvi.

Les peces han d'estar en les mateixes condicions que s'han rebut i s'han de retornar per correu certificat (amb numero de seguiment) o missatgeria amb el mateix embalatge. Els gastos d'enviament de la devolució corren a càrrec del client.

Un cop rebuda la joia s'oferirà un canvi per una altra peça de la web o per un vale de l'import de la joia (no inclosos gastos d'enviament). 

No accepto Canvis ni Devolucions de peçes modificades i/o fetes per encàrrec.

Newsletter i Cupons

Els subscrits a la meva newsletter teniu un cupó de descompte que no caduca, que es renova cada any si seguiu subscrits. El cupó és vàlid per les compres fetes de les peces en estoc de la web, no pels encàrrecs ni les peces fetes a mida. 

El codi de descompte s'ha utilitzar a la hora de fer la compra, hi ha un apartat expressament per a fer-lo servir. Si es fa la compra sense el codi o es fa vàlida la subscripció després de la compra, no serà possible fer cap modificiació. El codi de descompte no és acumulable a altres codis o descomptes que tingui actius a la web. 

Preguntes Freqüents

Peces per encàrrec i personalitzades

Actualment accepto encàrrecs, em pots escriure si vols una peça en concret o una montura per una pedra que tinguis. 

Els Cupons i els Descomptes no s'apliquen a les peces fetes per Encàrrec. 

Embalatge i Caixeta per regal

Totes les meves joies van preparades amb una caixeta, a punt per ser regalales. Si m'ho demanes, també hi puc afegir una bonica nota. ;-)

Vendes a Botigues o al Major

Puc oferir preus especials a galeries i botigues de tot el món, em pots escriure un mail a masaoms@yahoo.es i ens posem d'acord. 

Posar a mida

Puc posar a mida la majoria de les meves peces gratuïtament, per tant si vols un anell an una talla diferent, escriu-me i treballarem junts per fer que et vagi bé. 

Estaré encantada d'ajudar-te a trobar la teva talla de dit, només has de medir el diàmetre interior d'un anell que et vagi bé i enviar-me aquesta medició.

Tinc una Taula de Conversió, per tant si al teu país utilitzes una talla diferent de la Americana o Europea, et puc donar la talla equivalent. 

.......... ENGLISH ...........

All my jewels are gift-wrapped with a beautiful box, prepared to give as a present. I can also ship them with a beautiful gift card.

Shipping

I send all my jewelry with tracking number and insured.

Spanish shipping is made with Correos Express 24h. They deliver your package the day after shipping and it's important to have your phone number for the Courier Company.

International shipping is made with Registered Mail (Spanish postal Office).


Estimated shipping times with Registered Mail:

Europe: 5-8 business days
North America: 8-15 business days
I can offer you Courier Shippings by Correos Express. These rates are some expensive but they deliver the package in 3-4 days. 
I'll do my best to meet these shipping estimates, but cannot guarantee them. Actual delivery time will depend on the shipping method you choose.

 

Processing time

The time I need to prepare an order for shipping varies. All orders are sent usually within 2 days of purchase. For Made to Order and Custom Orders I'll need from 10 to 15 days to ship them. Each piece has the production time on the description.

Customs and import taxes

Buyers are responsible for any customs and import taxes that may apply. I'm not responsible for delays due to customs.

Marta Oms is not responsible for any lost or damaged items in the mail. But if is there any problem don't hesitate to contact me, and I will do my best to solve it. 

Refunds and Exchanges

I want you to be happy with your purchase so exchanges are available for most items. You must contact me within 24 hours of receiving your item if you wish to exchange it. 

All items must be unused and in original condition and needs to be shipped back insured with delivery confirmation and all shipping fees will be the responsibility of the buyer.

Once I receive the jewel I will offer an exchange for another jewel from my website or a voucher from the jewel amount (not included shipping fees). 

I don't accept returns from CUSTOM ORDERS or Customized pieces.

Newsletter and Coupons

All the newsletter subscribers have a non-expiring discount coupon to use at my website, which is renewed every year you continue subscribed. This coupon is only for purchases made of stock pieces from website, not for custom-made pieces or custom orders. 


The discount code has to be used during checkout, there's a space specifically to use it. If the purchase is made without the code or the subscription becomes valid after the purchase, I won't be able to make any changes and apply the discount after the purchase is done. The discount code cannot be combined with other codes or discounts on the website.

Frequently asked questions

Custom and personalized orders

I actually accept custom orders, so please you can contact me if you want a special piece or a setting for a stone.
Take note that the Coupon Codes are not applicable to Custom Orders

 

Gift wrapping and packaging

All my jewels are gift-wrapped with a beautiful box, ready to give as a present. If you ask it before I can also ship them with a beautiful gift card. ;-)

Wholesale availability

I can offer wholesale for galeries and shops worldwide, please send me a mail at masaoms@yahoo.es and we can talk about it.

Sizing details

I can resize most of my jewels for free, so if you want a different ring size from the one you see don't hesitate to contact me and we will work together the resizing. 

I'm feel happy to help you to find your ring size if you don't know it, you only have to measure the interior diameter of a ring that fits you and send me that measurement. 

I also have conversion tables, so if in your country the size is different from Usa or Europe, I can give you the matching size number.