Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Labradorita . Labradorite

Intuïció + Saviduria + Protecció

La Labradorita és una varietat de l'Anortita, un mineral de la classe dels Silicats i pertany al grup dels Feldespats. Es va descobrir originalment a Labrador (Canadà) i d'aquí ve el seu nom. També es poden trobar a Madagascar i Finlàndia.

Una pedra amb una tradició mística i de llegendes antigues, el significat del qual es pot remuntar a les tribus indígenes d'Amèrica del Nord que asseguren que la primera Labradorita va caure de l'Aurora Boreal pel foc dels seus avantpassats.

La Labradorita és un cristall que ens allibera de coses que per les que estem preparats per seguir endavant, ens connecta amb el Ara i el Aquí. És una de les millors pedres per millorar la nostra connexió amb la intuïció i per ajudar-nos a veure les coses amb una llum nova. Una pedra protectora, reforça la teva aura, desviant-se i protegint-vos de les energies menys brillants. Altres pedres ens mantenen ancorats a la terra amb els seus poderosos efectes de terra, mentre que Labradorita ens anima a mantenir el cap entre els núvols.

La Labradorita és habitualment de color gris fosc amb reflexes blaus, encara que actualment trobem la Labradorita blanca amb els mateixos reflexes blaus, que també és anomenada popularment Pedra Lluna. 

.......... ENGLISH .........

Intuition + Wisdom + Protection

Labradorite is a variety of Anortite, a mineral of the Silicates class and belonging to the Feldespats group. It has been discovered in Labrador (Canada) and hence its name. It can also be found in Madagascar and Finland.

A stone with a mystical tradition and ancient legends, Native Inuit tribes of North America claim the first Labradorite fell from the Aurora Borealis from the fire of their ancestors.

Labradorite releases you from things that you are ready to move on from and connect you with Here and Now. It is one of the best stones for enhancing connection with intuition and to help you see things in a new light. A protective stone, strengthens your aura, deflecting and protecting you from any less-than-bright energies. Other stones keep us anchored to the earth with their powerful grounding effects while Labradorite encourages us to keep our head in the clouds.

Labradorite is usually dark gray with blue labradorescence, although we currently can find white Labradorite with the same blue reflections, which is also commonly called Rainbow Moonstone.