Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Artemisa

Àrtemis o Artemisa és la deesa grega dels llocs salvatges o naturals, la caça i el regne animal. Filla de Leto i Zeus, i germana bessona d’Apol·lo. En el seu honor s'han batejat dos cràters de Venus, un de la Lluna i un petit planeta.

Se la considerava protectora de les amazones, dones guerreres i caçadores com ella, independents del domini de l'home.

Els antics ja consideraven que Àrtemis era una representació de la Lluna mentre que seu germà Apol·lo era vist normalment com una personificació del Sol. També se la vinculava, com a divinitat nocturna, amb la màgia i la bruixeria.

.....

El 24 de Juliol de 1969 Neil Armstrong va trepitjar per primer cop la Lluna. Des de llavors hi ha hagut 12 astronautes que han repetit l'operació, l’última vegada el 1972. Fins ara, però, no hi ha anat mai cap dona. 

La Nasa ha anunciat la nova missió espacial sota el nom de Artemis, amb l’objectiu de tornar a la Lluna el 2024, i entre la tripulació hi haurà per primer cop una dona. 

El nom de la missió està inspirada en Artemis, la deesa de la Lluna, i germana bessona de Apol·lo (nom del programa que tenia l’objectiu de portar l’home a la Lluna). Segons la Nasa la deesa grega personificarà el camí de retorn de l’home a la Lluna i de la primera dona que ho farà realitat. 

Un petit pas per una dona, un gran pas pel feminisme.

...

La Dona Artemisa...

Artemisa, és un dels mites que representa la personalitat de la dona rebel, l’activista, la que no es resigna i vol canviar el món, la que té al seu interior un “esperit indomable”.

Les dones Artemisa tenen una conexió especial amb la lluna, una energia apasionada, unes idees i una voluntat clares, són protectores dels animals i les persones i senten curiositat per la naturalesa salvatge.

Són dones independents, saben cuidar d’elles mateixes, lluiten pel que volen sense rendir-se i juguen un paper important en la creació d’un món més just.

........... ENGLISH ..........

Artemisa or Artemis is the Greek goddess of the hunt, the wilderness, wild animals, and the Moon. Daughter of Leto and Zeus, and twin sister of Apollo. Two craters of Venus, one of the Moon and a small planet, have been named in her honour.

She was considered the Amazons protector, women warriors and hunters like her, independent from man influence.

Ancients considered Artemis as a Moon representation while her brother Apollo was usually seen as a Sun personification. She was also associated, as a nocturnal deity, with magic and witchcraft.

...

On 1969 July 24th, Neil Armstrong first set foot on the moon. Since then, 12 astronauts have repeated the same operation, most recently in 1972. So far, no woman has ever been there.

NASA has announced a new space mission under the name Artemis, with the goal of returning to the moon in 2024, and the crew will include a woman for the first time.

The mission name inspired by Artemis, the Moon goddess, and twin sister of Apollo (program name that aimed to bring man to the moon). According to NASA, the Greek goddess will personify the return to the moon and the first woman it will make this reality.

A small step for a woman, a big step for feminism.

...

The Woman Artemis ...

Artemis is one of the myths that represents the rebellious woman, the activist, the one who does not resign and wants to change the world, the one who has an "indomitable spirit" inside.

Artemis women have a special connection to the moon, a passionate energy, clear ideas and willpower, they are animal and people protectors and are curious about wild nature.

They are independent women, know how to take care of themselves, fight for what they want without giving up and play an important role in creating a fairer world.