Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Penjoll de plata amb Turmalina negra.
Penjoll de plata amb Turmalina negra.
Penjoll de plata amb Turmalina negra.
Penjoll de plata amb Turmalina negra.
Penjoll de plata amb Turmalina negra.
Penjoll de plata amb Turmalina negra.

Penjoll de plata amb Turmalina negra.

Marta Oms

Regular price €120,00 Sale

Penjoll de plata amb Turmalina negra natural i tres boletes.

Va amb una cadena de 45cm de llarg. 

És una peça feta a mà i única.

Mides pedra: Pots escollir la pedra que t'agradi més a les opcions. 

..........

PROTECCIÓ + CONEXIÓ AMB LA TERRA + RECÀRREGA

Els mags antics utilitzaven la Tourmalina Negra, també coneguda com Schorl, per protegir-se dels dimonis de la terra mentre llançaven els seus encanteris. Avui aquesta pedra segueix sent venerada com a principal talismà de protecció, un escut psíquic que desvia i dissipa les energies negatives, les entitats o les forces destructives. Protegeix contra la radiació i els contaminants ambientals, i és molt útil per a la purificació i neutralització dels propis pensaments negatius i els conflictes interns, i convertir-los en energia positiva i utilitzable.
La Turmalina negra és també una potent pedra de terra, naturalment elèctrica, i que proporciona una connexió entre la Terra i l'esperit humà.

........... ENGLISH.........

Sterling silver necklace with natural Black Tourmaline with three silver balls.

It goes with a sterling silver 45cm long chain.

It's a handmade and one of a kind necklace. 

Sizes: You can choose the stone you prefer in options.

............

PROTECTION + GROUNDING + RECHARGING

Ancient magicians used Black Tourmaline, also known as Schorl, to protect them from earth demons as they cast their spells. Today this stone is still revered as a premier talisman of protection, a psychic shield deflecting and dispelling negative energies, entities, or destructive forces. It guards against radiation and environmental pollutants, and is highly useful in purifying and neutralising one’s own negative thoughts and internal conflicts, and turning them into positive, usable energy.
Black Tourmaline is also a powerful grounding stone, electrical in nature, providing a connection between Earth and the human spirit.