Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Penjoll de Cargola de mar de plata.
Penjoll de Cargola de mar de plata.
Penjoll de Cargola de mar de plata.
Penjoll de Cargola de mar de plata.
Penjoll de Cargola de mar de plata.
Penjoll de Cargola de mar de plata.
Penjoll de Cargola de mar de plata.
Penjoll de Cargola de mar de plata.
Penjoll de Cargola de mar de plata.
Penjoll de Cargola de mar de plata.
Penjoll de Cargola de mar de plata.
Penjoll de Cargola de mar de plata.

Penjoll de Cargola de mar de plata.

Marta Oms

Regular price €130,00 Sale

Penjoll de Cargola de plata.

De la col·lecció Marta.

Peça única i feta a mà.

Mides: 85 x 27mm.

Va amb una cadena de plata de 70cm de llarg.

............

La naturalesa és bonica. Podem trobar bellesa en les formes que fan els flocs de neu, l’espiral dels cargols de mar, les formes geomètriques dels minerals, l’ordre de les fulles dels arbres, la forma d’una pinya,...però darrere la bellesa d’aquests elements naturals hi ha la sèrie matemàtica de Fibonacci. És una successió de nombres de la qual també deriva la proporció Àurea. Per tant, la naturalesa és bonica perquè segueix aquesta proporció o la nostra atracció per les formes ordenades i que segueixen aquesta seqüència va més enllà del que podem explicar?

............

Sempre m’he sentit atreta pel mar, em fa sentir felicitat, admiració, fascinació, respecte i una barreja de por i profunda calma. No sé si aquesta atracció és deguda als records que en tinc de petita o simplement que la meva ment necessita d’aquests sentiments que em transmet...el moviment de les onades, l’olor de la sal, la brisa acariciant-te la pell i els passejos per la platja a primera hora del matí, sucant els peus a l’aigua cristal.lina mentre veus els peixets que neden entre les cames i recollir petxines i cargols...

Aquesta col.lecció és de les més personals que he fet i per això porta el nom de Marta.Una part dels beneficis d’aquesta nova col.lecció anirà destinada al Cram, una fundació per la conservació i recuperació d’animals marins, que des del 1994 treballen protegint el medi marí i les especies que habiten el Mediterrani.

......... ENGLISH .......

Sterling silver Sea Snail necklace.

From Marta Collection.

This necklace is one-of-a-kind handmade necklace.

Size: 85 x 27mm.

It goes with a sterling silver 70cm long. 

...........

Nature is beautiful. We can find beauty in the snowflake shapes, the spiral of the sea snails, the geometric shape of minerals, the arrangement of leaves on a stem, the pine cone's bracts,...but behind the beauty of these natural elements is the mathematical Fibonacci sequence. It’s a succession of numbers which the Golden ratio drevives from. Therefore, nature is beautiful because it follows that proportion or our attraction for the ordered forms that follow this sequence goes beyond of what we can explain?

............

I have always felt attracted to the sea, it makes me feel happiness, admiration, fascination, respect and a mixture of fear and deep calm. I don’t know if this attraction is due to the child memories I have there or that my mind needs these feelings that it transmits to me... the movement of the waves, the smell of salt, the breeze on the skin and walkings along the beach early in the morning, with your feet under crystalline water with small fishes swiming between your legs while you pick up shells and sea snails...
This collection is one of the most personal I've done and for this reason it's called Marta.

Part of the benefits of this Marta Collection will go to Cram, a foundation for the conservation and recovery of marine animals, that since 1994 have been working to protect the marine environment and all species that live in the Mediterranean.