Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Penjoll de plata amb Cristall de Citrí natural.
Penjoll de plata amb Cristall de Citrí natural.
Penjoll de plata amb Cristall de Citrí natural.
Penjoll de plata amb Cristall de Citrí natural.
Penjoll de plata amb Cristall de Citrí natural.

Penjoll de plata amb Cristall de Citrí natural.

Marta Oms

Regular price €80,00 Sale

Penjoll de plata amb punta de Citrí natural.

De la col·lecció Isis.

Va amb una cadena de 70cm de llarg.

Peça única i feta a mà.

Mides cristall: 39 x 19mm.

.............

ENERGIA + ABUNDÀNCIA + CREATIVITAT

El Citrí és una varietat de Quars que va del groc pàl·lid a un color taronja mel. El nom deriva de la paraula llatina citrina que significa "groc" i també és l'origen de la paraula "citron”.

Els tons grocs del citrí són causats per restes de ferro en els cristalls. Això passa poques vegades a la natura, de manera que la majoria de Citrins que hi ha al mercat es fan mitjançant un tractament tèrmic d'altres varietats de Quars. El Brasil és el major proveïdor de Citrí. Altres fonts inclouen Espanya, Bolívia, França, Rússia, Madagascar i els EUA.

A l'antiguitat, la gent creia que els Citrins podien calmar el temperament, la ira i manifestar els desitjos, especialment la prosperitat. Per aprofitar aquests poders, els egipcis utilitzaven Citrins com a talismans, els antics grecs hi van tallar imatges icòniques i els sacerdots romans les van convertir en anells.

El Citrí ha estat coneguda com la "pedra de l'èxit", la “pedra del comerciant" o la “pedra dels diners". A causa del seu color groc, el citrí està pensat com una pedra alegre amb energia solar per il·luminar la vida dels qui el porten.

El sol encapsulat en un cristall, el Citrí carrega el teu xacra solar per ajudar-te a manifestar els teus somnis més salvatges i convertir-los en realitat. És una pedra clàssica de la prosperitat i de la sort, i és imprescindible per als espais de treball i les oficines per tal de mantenir brillants i abundants les idees creatives.

És la pedra dels nascuts al Novembre.

.......... ENGLISH ........

Sterling silver pendant with natural Citrine crystal.

From Isis collection.

It's goes with the silver chain 70cm long.

This piece is a one-of-a-kind handmade pendant.

Crystal Size: 39 x 19mm.

..............

ENERGY + ABUNDANCE + CREATIVITY

Citrine is a variety of quartz that ranges from pale yellow to a honey orange color. The name is derived from the Latin word citrina which means "yellow" and is also the origin of the word "citron".

Citrine’s yellow hues are caused by traces of iron in quartz crystals. This occurs rarely in nature, so most citrine gems on the market are made by heat treating other varieties of quartz. Brazil is the largest supplier of citrine. Other sources include Spain, Bolivia, France, Russia, Madagascar and the U.S.

In ancient times, people believed that citrine gemstones could calm tempers, soothe anger and manifest desires, especially prosperity. To leverage these powers, Egyptians used citrine gemstones as talismans, the ancient Greeks carved iconic images into them, and Roman priests fashioned them into rings.

Citrine has been referred to as the "success stone," "merchant's stone" or "money stone." Because of its yellow color, citrine is thought of as a joyous stone with sunshiny energy to brighten up the lives of those who wear it.

Sunshine encapsulated in a crystal, Citrine charges your solar plexus chakra to help you manifest your wildest dreams into reality. Citrine is a classic stone of prosperity and luck, and a must-have for workspaces and offices to keep creative ideas flowing brightly and abundantly.

It's the November birthstone.