Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

RESERVAT . Penjoll de plata amb fòssil d'Orthoceras.
RESERVAT . Penjoll de plata amb fòssil d'Orthoceras.
RESERVAT . Penjoll de plata amb fòssil d'Orthoceras.
RESERVAT . Penjoll de plata amb fòssil d'Orthoceras.
RESERVAT . Penjoll de plata amb fòssil d'Orthoceras.
RESERVAT . Penjoll de plata amb fòssil d'Orthoceras.
RESERVAT . Penjoll de plata amb fòssil d'Orthoceras.

RESERVAT . Penjoll de plata amb fòssil d'Orthoceras.

Marta Oms

Regular price €140,00 Sale

Penjoll de plata amb fòssil d'Orthoceras.

Va amb una cadena de 80cm de llarg. I darrere hi té calada la silueta d'una cargola de mar.

Peça única i feta a mà.

Mides: 49 x 27mm

.........

L’Orthoceras, també conegut com a Orthoceratites, és un gènere de cefalòpodes nautiloides extingits. El seu nom deriva de les paraules "corna recta", referint-se a la seva closca llarga i cònica. Aquestes criatures van recórrer els mars durant el període ordovicià (fa 485 milions - 443 milions d'anys). Són els antics avantpassats dels ammonits i els calamars que es poden trobar en mides que van des d'un centímetre fins a més de 4 metres de llarg. Els orthoceras es troben habitualment en una matriu de roca calcària i la majoria d'exemplars provenen del Marroc, Escandinàvia, Suècia i els estats Bàltics.

Quan parlem de l'energia que posseeix aquest fòssil, té a veure amb el coneixement antic d’aquesta criatura marina. Després d'haver recorregut els mars fa més de 400 milions d'anys, aquest animal vivia en un món molt diferent del que és avui. Meditant amb l'energia del fòssil, un pot sentir una connexió amb la Terra antiga i tot el coneixement que aquesta conté. Aquesta pedra ofereix una gran quantitat d'energia vital que es pot utilitzar a les zones on més la necessitis.

L’Orthoceras activarà el teu chakra arrel conectant-te a terra amb una energia antiga. Aquest fòssil t’empeny a un camí de transformació; de qui eres, a qui ets i cap qui vols ser. Podem utilitzar la informació recopilada visualitzant aquestes vides passades i després aplicar-la a qui som avui. La història es repeteix constantment i només aprenent dels nostres errors podem avançar i créixer pel camí de l'altruisme. Connectar-te amb aquesta antiga criatura pot ser una mica difícil, però la recompensa val la pena.

......... ENGLISH ........

Sterling silver necklace with Orthoceras fossil.

It goes with a sterling silver 80cm long chain. And it has a sea snail picture sawed at back.

This piece is a one-of-a-kind handmade pendant.

Size: 49 x 27mm

.........

Orthoceras, also known as Orthoceratites, is a genus of extinct nautiloid cephalopod. Its name is derived from the words “straight horn”, referring to it’s long, conical shell. These creatures roamed the seas during the Ordovician Period (485 million - 443 million years ago). They are the ancient ancestors of ammonites and squid that can be found in sizes ranging from a centimeter to over 14 feet long. Orthoceras are commonly found on a rock matrix,most of the time being limestone. A majority of specimens on the market have been coming out of Morocco, Scandinavia, Sweden, and the Baltic states.

When it comes to the energy in which this fossil possess, it's all about the ancient knowledge this sea creature holds. Having roamed the seas over 400 million years ago, this creature was living in a world that looked much different than it does today. By meditating with the fossil’s energy, one may feel a connection to that ancient Earth and all the knowledge that it contains. This stone will offer up an abundance of life force energy which can be used in areas where we need it most.

Orthoceras will activate our root chakra by grounding us down to earth with ancient energy. This fossil pushes us on a path of transformation, from who we were, to who were are and to who we want to be. We can use the information gathered by visualizing these past lives and then apply it to who we are today. History is constantly repeating itself and only by learning from our mistakes can we move forward and grow on the path of altruism. Getting connected to this ancient creature may be a bit challenging, but the reward is well worth it.