Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Arracades de plata amb cristalls de Turmalina negra.
Arracades de plata amb cristalls de Turmalina negra.
Arracades de plata amb cristalls de Turmalina negra.
Arracades de plata amb cristalls de Turmalina negra.
Arracades de plata amb cristalls de Turmalina negra.
Arracades de plata amb cristalls de Turmalina negra.
Arracades de plata amb cristalls de Turmalina negra.

Arracades de plata amb cristalls de Turmalina negra.

Marta Oms

Regular price €40,00 Sale

Arracades de plata amb cristalls de Turmalina negra.

Peça única i feta a mà.

Mides Turmalina: Hi ha varis cristalls disponibles amb diferents mides, pots triar la parella que t'agradi més a les opcions.

Tingues en compte que són cristalls naturals i estan aparellats depenent de les seves mides. Totes les arracades són uniques i especials.

.............

PROTECCIÓ + CONEXIÓ AMB LA TERRA + RECÀRREGA

Els mags antics utilitzaven la Tourmalina Negra, també coneguda com Schorl, per protegir-se dels dimonis de la terra mentre llançaven els seus encanteris. Avui aquesta pedra segueix sent venerada com a principal talismà de protecció, un escut psíquic que desvia i dissipa les energies negatives, les entitats o les forces destructives. Protegeix contra la radiació i els contaminants ambientals, i és molt útil per a la purificació i neutralització dels propis pensaments negatius i els conflictes interns, i convertir-los en energia positiva i utilitzable.
La Turmalina negra és també una potent pedra de terra, naturalment elèctrica, i que proporciona una connexió entre la Terra i l'esperit humà.

......... ENGLISH ..........

Sterling silver earrings with natural raw black Tourmaline crystals.

These pieces are one-of-a-kind handmade earrings.

Tourmaline size: See the Tourmalines available for exact sizes. You can choose the pair of crystals you prefer in options.

They're natural crystals and they're paired depending on their size. All earrings are unique and special.

.............

Protection + Grounding + Recharging

Ancient magicians used Black Tourmaline, also known as Schorl, to protect them from earth demons as they cast their spells. Today this stone is still revered as a premier talisman of protection, a psychic shield deflecting and dispelling negative energies, entities, or destructive forces. It guards against radiation and environmental pollutants, and is highly useful in purifying and neutralising one’s own negative thoughts and internal conflicts, and turning them into positive, usable energy.
Black Tourmaline is also a powerful grounding stone, electrical in nature, providing a connection between Earth and the human spirit.