Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Arracades de plata amb Robí hexagonal en brut.
Arracades de plata amb Robí hexagonal en brut.
Arracades de plata amb Robí hexagonal en brut.
Arracades de plata amb Robí hexagonal en brut.
Arracades de plata amb Robí hexagonal en brut.
Arracades de plata amb Robí hexagonal en brut.
Arracades de plata amb Robí hexagonal en brut.

Arracades de plata amb Robí hexagonal en brut.

Marta Oms

Regular price €0,00 €140,00 Sale

Arracades de plata amb cristalls de Robí hexagonals en brut.

De la col.lecció Isis.

És una peça única i feta a mà.

Mides: 14 x 16mm.

Van amb una tanca de pressió de plata.

..............

El nom de Robí prové del llatí rubeus, i significa roig, ja que té un color vermell intens degut al Crom a la seva composició. És una varietat del Corindó (com el Safir) i és del sistema Trigonal, encara que el trobem cristal.litzat en forma hexagonal. Aquests bonics cristalls hexagonals es poden tallar en llesques o facetar en diverses talles. 

Durant molt de temps, s’ha considerat el rubí com la pedra reial. No és sorprenent que el simbolisme i la tradició del rubí estiguin associats amb el poder, la riquesa i la protecció. Posseir un rubí beneficiava i protegia les propietats i ajudava a acumular riquesa.

Quan es fa servir com a talismà, les propietats místiques del Robí s’estenen a la protecció personal. Es creia que usar la pedra al costat esquerra, el costat del cor, permetria als portadors viure en pau. La pedra de color sang els preservaria de tots els perills, fins i tot allunyant les tempestes de les seves cases.

Per tant, si vols una joia per augmentar la teva riquesa, impressionar als teus rivals i protegir-te del dany, les llegendes apunten al rubí.

És la pedra dels nascuts al Juliol.

......... ENGLISH ......

Sterling silver earrings with natural hexagonal raw Ruby.

From Isis collection.

They're one-of-a-kind handmade earrings.

Sizes: 14 x 16mm

.....................

Ruby name comes from ruber, Latin for red. The color of a ruby is due to the element chromium and it’s a variety of the mineral corundum (like Sapphire). It’s from Trigonal system and crystallise in Hexagonal red crystals. These crystals can be cutted in slices or faceted in different shapes. 

Many cultures have long considered ruby a stone of kings. Not surprisingly, ruby symbolism and lore have many associations with power, wealth, and their protection. Possessing a ruby purportedly benefited and protected the owner’s estates and assisted in the accumulation of wealth.

When worn as a talisman, ruby’s mystical properties extended to personal protection. People believed wearing the stone on the left, the heart side, would allow the wearers to live peacefully. The blood-colored stone would preserve them from all danger, even their homes from storms.

So, if you want a gem to increase your wealth, impress your rivals, and protect yourself from harm, the legends point to ruby.

It’s the July birthstone.