Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Arracades plata amb Safirs blaus en brut.
Arracades plata amb Safirs blaus en brut.
Arracades plata amb Safirs blaus en brut.
Arracades plata amb Safirs blaus en brut.
Arracades plata amb Safirs blaus en brut.
Arracades plata amb Safirs blaus en brut.
Arracades plata amb Safirs blaus en brut.

Arracades plata amb Safirs blaus en brut.

Marta Oms

Regular price €160,00 Sale

Arracades de plata amb Safirs blaus en brut.

El Safir té forma de cristall hexagonal i està muntat amb plata com a arracades de ganxet.

Estan fetes a mà i són úniques. 

Mides: 25 x 8 mm.

.............

Saviesa + Consciència Social + Lleialtat + Pensament global

La paraula Safir ve del llatí sapphirùs, que prové del grec σάπφειρος (sappheiros), i alhora de l’hebreu Sapir (ספיר), que significa pulcre.
El Safir és una de les quatre pedres precioses més importants del món i de les més belles al costat del Robí, el Diamant i la Maragda. Es troba comunament en jaciments rics de Rutil, Bauxita i Hematites. La composició química n'és una barreja d'Òxid d'Alumini, Ferro i Titani, la qual li dona el seu color blau característic. 
El Safir és de la familia del Corindó, de la qual el de color vermell s’anomena Robí, i la resta de colors se'n diuen Safirs. El més conegut i apreciat és el de color blau, encara que el podem trobar negre, verd, rosa, incolor, violeta, groc i amb asterisme com el Robí. 
Venerat com la "Pedra de la Saviesa" des de l'antiguitat, el Safir blau t'ajuda a connectar amb el teu Jo Superior. Enfoca i calma la ment, i t’allibera dels pensaments no desitjats i de la tensió mental. Aportant pau mental i serenitat, el Safir alinea els plans físic, mental i espiritual, i restaura l’equilibri dins del cos.
És un cristall poderós per als humanitaris, altruistes, filantrops i bones persones de tots els nivells, des d'herois locals fins a icones globals.
Mantingues un Safir a prop per ajudar-te amb la compassió, potenciar el teu millor jo i mantenir a ratlla el pensament de ment petita i basat en la por. Sigues el canvi que t'agradaria veure al món.
El Safir és la pedra dels nascuts al Setembre.

........... ENGLISH .........

Sterling silver earrings with natural raw blue Sapphire crystals. 

Raw Sapphire crystals set in a simple sterling silver setting as dangle earrings.

These are handmade and one of a kind earrings. 

Size: 25 x 8 mm.

................

Wisdom + Social Conscience + Loyalty + Big-picture-thinking

The name Sapphire is derived from the Latin sapphirùs and the Greek σάπφειρος (sappheiros), both of which mean blue.
Sapphire is one of the four most important precious stones in the world and one of the most beautiful next to Rubies, Diamonds and Emeralds. It’s commonly found in rich deposits of Rutile, Bauxite and Hematite. Its chemical composition is a mixture of Aluminum Oxide, Iron and Titanium, which gives its characteristic blue color.
Sapphire is a variety of the mineral Corundum, where the red ones are called Rubies and the rest Sapphires. It’s typically blue, but natural "fancy" sapphires also occur in yellow, black, incolor, purple, orange, and green colors.
Revered as the “Wisdom Stone” since ancient times, blue Sapphire helps you connect with your Higher Self. Focuses and calms the mind, and frees you from unwanted thoughts and mental tension. Bringing peace of mind and serenity, Sapphire aligns the physical, mental and spiritual planes, and restores balance within the body.
This is a powerful crystal ally for humanitarians, altruists, philamthropists and do-gooders of all levels, from local heroes to global icons.
Keep Sapphire close to help you stretch your compassion muscles, empower your better self, and keep small-minded, fear-based thinking at bay. Be the change you wish yo see in the world.
Sapphire is the September birthstone.