Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Anell de mitja Lluna de plata amb Labradorita. Talla 15.
Anell de mitja Lluna de plata amb Labradorita. Talla 15.
Anell de mitja Lluna de plata amb Labradorita. Talla 15.
Anell de mitja Lluna de plata amb Labradorita. Talla 15.
Anell de mitja Lluna de plata amb Labradorita. Talla 15.
Anell de mitja Lluna de plata amb Labradorita. Talla 15.
Anell de mitja Lluna de plata amb Labradorita. Talla 15.

Anell de mitja Lluna de plata amb Labradorita. Talla 15.

Marta Oms

Regular price €200,00 Sale

Anell de mitja Lluna de plata amb Labradorita natural.

De la col.lecció Artemisa.

Va muntat amb un braç de mitja canya de 4mm d'ample. 

Peça única i feta a mà.

Mides Lluna: 30 x 20mm.

Mides Labradorita: 23 x 15mm.

Talla: n.15 (US7)

És ajustable més gran, fins les talles 16, 17 i 18.

Si cap d'aquestes és la teva talla no et preocupis, em pots escriure i et puc fer un anell igual amb una pedra lluna semblant.

.........

Àrtemis o Artemisa és la deesa grega dels llocs salvatges o naturals, la caça i el regne animal. Filla de Leto i Zeus, i germana bessona d’Apol·lo. En el seu honor s'han batejat dos cràters de Venus, un de la Lluna i un petit planeta.

Se la considerava protectora de les amazones, dones guerreres i caçadores com ella, independents del domini de l'home.

Els antics ja consideraven que Àrtemis era una representació de la Lluna mentre que seu germà Apol·lo era vist normalment com una personificació del Sol. També se la vinculava, com a divinitat nocturna, amb la màgia i la bruixeria.

...

La Labradorita és una varietat de l'Anortita, un mineral de la classe dels Silicats i pertany al grup dels Feldespats. Es va descobrir originalment a Labrador (Canadà) i d'aquí ve el seu nom. També es poden trobar a Madagascar i Finlàndia.

Una pedra amb una tradició mística i de llegendes antigues, el significat del qual es pot remuntar a les tribus indígenes d'Amèrica del Nord que asseguren que la primera Labradorita va caure de l'Aurora Boreal pel foc dels seus avantpassats.

La Labradorita és un cristall que ens allibera de coses que per les que estem preparats per seguir endavant, ens connecta amb el Ara i el Aquí. És una de les millors pedres per millorar la nostra connexió amb la intuïció i per ajudar-nos a veure les coses amb una llum nova. Una pedra protectora, reforça la teva aura, desviant-se i protegint-vos de les energies menys brillants. Altres pedres ens mantenen ancorats a la terra amb els seus poderosos efectes de terra, mentre que Labradorita ens anima a mantenir el cap entre els núvols.

La Labradorita és habitualment de color gris fosc amb reflexes blaus, encara que actualment trobem la Labradorita blanca amb els mateixos reflexes blaus, que també és anomenada popularment Pedra Lluna. 

......... ENGLISH .......

Sterling silver half Moon ring with natural Labradorite.

From Artemis collection.

It's made with a sterling silver half round band 4mm wide. 

Handmade and unique ring.

Moon size: 30 x 20mm.

Labradorite size: 23 x 15mm.

Ring size: US7

It's adjustable, I can enlarge it up to sizes US7,5, US8 and US8,5.

If none of these sizes is yours, don't worry, you can contacte me and I can make a custom ring with a similar Moonstone. 

............

Artemisa or Artemis is the Greek goddess of the hunt, the wilderness, wild animals, and the Moon. Daughter of Leto and Zeus, and twin sister of Apollo. Two craters of Venus, one of the Moon and a small planet, have been named in her honour.

She was considered the Amazons protector, women warriors and hunters like her, independent from man influence.

Ancients considered Artemis as a Moon representation while her brother Apollo was usually seen as a Sun personification. She was also associated, as a nocturnal deity, with magic and witchcraft.

...

Labradorite is a variety of Anortite, a mineral of the Silicates class and belonging to the Feldespats group. It has been discovered in Labrador (Canada) and hence its name. It can also be found in Madagascar and Finland.

A stone with a mystical tradition and ancient legends, Native Inuit tribes of North America claim the first Labradorite fell from the Aurora Borealis from the fire of their ancestors.

Labradorite releases you from things that you are ready to move on from and connect you with Here and Now. It is one of the best stones for enhancing connection with intuition and to help you see things in a new light. A protective stone, strengthens your aura, deflecting and protecting you from any less-than-bright energies. Other stones keep us anchored to the earth with their powerful grounding effects while Labradorite encourages us to keep our head in the clouds.

Labradorite is usually dark gray with blue labradorescence, although we currently can find white Labradorite with the same blue reflections, which is also commonly called Rainbow Moonstone.