Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Anell de plata amb Turmalina negra.
Anell de plata amb Turmalina negra.
Anell de plata amb Turmalina negra.
Anell de plata amb Turmalina negra.
Anell de plata amb Turmalina negra.
Anell de plata amb Turmalina negra.
Anell de plata amb Turmalina negra.

Anell de plata amb Turmalina negra.

Marta Oms

Regular price €150,00 Sale

Anell de plata amb Turmalina negra natural.

Peça única i feta a mà.

La pedra tot i ser de color negre intens, té com unes petites taques de les impureses de la mateixa pedra, no són cops ni la pedra trencada, simplement que aquesta pedra és així. 

Pedra: 36 x 24mm

Talla: n. 15 (US7)

Es pot eixamplar fins les talles 16 i 17. 

..............

PROTECCIÓ + CONEXIÓ AMB LA TERRA + RECÀRREGA

Els mags antics utilitzaven la Tourmalina Negra, també coneguda com Schorl, per protegir-se dels dimonis de la terra mentre llançaven els seus encanteris. Avui aquesta pedra segueix sent venerada com a principal talismà de protecció, un escut psíquic que desvia i dissipa les energies negatives, les entitats o les forces destructives. Protegeix contra la radiació i els contaminants ambientals, i és molt útil per a la purificació i neutralització dels propis pensaments negatius i els conflictes interns, i convertir-los en energia positiva i utilitzable.
La Turmalina negra és també una potent pedra de terra, naturalment elèctrica, i que proporciona una connexió entre la Terra i l'esperit humà.

......... ENGLISH ........

Sterling silver ring with natural Black Tourmaline.

This piece is a one-of-a-kind handmade ring.

This Tourmaline has an amazing black colour.

Stone size: 36 x 24mm

Ring size: US7

I can make it bigger, up to sizes US7,5 and US8.

..............

PROTECTION + GROUNDING + RECHARGING

Ancient magicians used Black Tourmaline, also known as Schorl, to protect them from earth demons as they cast their spells. Today this stone is still revered as a premier talisman of protection, a psychic shield deflecting and dispelling negative energies, entities, or destructive forces. It guards against radiation and environmental pollutants, and is highly useful in purifying and neutralising one’s own negative thoughts and internal conflicts, and turning them into positive, usable energy.
Black Tourmaline is also a powerful grounding stone, electrical in nature, providing a connection between Earth and the human spirit.