Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Azurita . Azurite

Il·luminació + Serenitat + Antiestrés

L'Azurita és una pedra de les il·luminacions i idees del poderós tercer ull. És meravellosa per netejar la vostra energia després de converses difícils o esclats emocionals, us ajuda a centrar-vos i reequilibrar-vos. L'Azurita us demanarà que us aixequeu i que sigueu el millor de vosaltres mateixos en tot moment, i us ajudarà a mantenir-vos tranquils i tocant de peus a terra tot guiant-vos cap a la veritable calma interior.

.......... ENGLISH .........

Ilumination + Serenity + Stress Relief

Azurite is a stone of powerful third eye illuminations and insights. Wonderful for clearing your energy after difficult conversations or emotional outbursts, it helps you recentre and rebalance. Azurite asks you to rise up and be your best self at all times, helping you remain calm and grounded as you work through your personal triggers and edges, guiding you towards true inner tranquility.