Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

RESERVAT . Penjoll de plata amb Astrofil·lita natural.
RESERVAT . Penjoll de plata amb Astrofil·lita natural.
RESERVAT . Penjoll de plata amb Astrofil·lita natural.
RESERVAT . Penjoll de plata amb Astrofil·lita natural.
RESERVAT . Penjoll de plata amb Astrofil·lita natural.

RESERVAT . Penjoll de plata amb Astrofil·lita natural.

Marta Oms

Regular price €150,00 Sale

Penjoll de plata amb Astrofil·lita natural.

Peça única i feta a mà.

Té un Ull d'Horus calat a la part del darrere. Va amb una cadena de plata de 70cm de llarg.

Mides: 42 x 29mm.

..........

L'Astrofil·lita és un mineral molt rar de la classe dels silicats (inosilicat) de diversos metalls com potassi, sodi, manganès, ferro i titani. Es cristal·litza amb cristalls de fulla fina que, de vegades, mostren un agregat en forma d’estrella. Va ser descobert originalment el 1844 a Laven Island, Noruega, per Paul Christian Weibye. Després d’això, no se li va donar la benvinguda oficial a la comunitat científica fins deu anys després, quan Carl Johan August Theodor Scheerer el va anomenar oficialment “Astrofil·lita”. El seu nom fa referència a les seves característiques físiques, així com a les paraules gregues "Astron" i "Phyllon", que signifiquen "estrella" i "fulla". L’astrofil·lita només es pot trobar en alguns països de tot el món però la majoria provenen de Rússia, Groenlàndia, Xina, Noruega i els Estats Units.

L'Astrofil·lita és una d’aquestes pedres multidimensionals que ajuda a connectar-se i aconseguir sintonia amb regnes més enllà de la nostra pròpia comprensió. Té una energia tranquil·la, autèntica i sincera, també s’anomena “pedra del matrimoni”, ja que afavoreix la fidelitat, la veritat i l’honestedat completa entre les parelles d’una relació.

T’ofereix la possibilitat de fer canvis importants que faran avançar el teu viatge vital d’una manera profunda i té fortes propietats metafísiques per a la transformació.

.......... ENGLISH .........

Sterling silver necklace with natural Astrophyllite.

Handmade and unique piece.

It has Horus eye sawed at back. It goes with a 70cm long sterling silver chain. 

Sizes: 42 x 29mm.

............

Astrophyllite is a very rare potassium, iron, titanium, manganese, sodium, silicate mineral. It crystallizes in the form of fine-bladed crystals that sometimes display a “starburst” aggregate. It was originally discovered in 1844 in Laven Island, Norway by Paul Christian Weibye. After that, it wasn’t officially welcomed into the scientific community until 10 years later, when Carl Johan August Theodor Scheerer officially named it “Astrophyllite”. He chose this in reference to its physical characteristics as well as the Greek words “Astron” and “Phyllon”, meaning “star” and “leaf”. Astrophyllite can only be found in a few countries worldwide, with the majority of specimens coming out of Russia, Greenland, China, Norway, and the United States.

Astrophyllite is one of those multidimensional stones that helps one connect and achieve attunement to realms beyond our own understanding. It has a tranquil, authentic and sincere energy, it is also called the 'marriage stone' as it promotes fidelity, truth and complete honesty between partners in a relationship.

It gives you the ability to make major changes that will move your life journey forward in a profound way, and has strong metaphysical properties for transformation.