Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

RESERVAT . Penjoll de plata amb Camafeu d'Onix.
RESERVAT . Penjoll de plata amb Camafeu d'Onix.
RESERVAT . Penjoll de plata amb Camafeu d'Onix.
RESERVAT . Penjoll de plata amb Camafeu d'Onix.
RESERVAT . Penjoll de plata amb Camafeu d'Onix.
RESERVAT . Penjoll de plata amb Camafeu d'Onix.
RESERVAT . Penjoll de plata amb Camafeu d'Onix.
RESERVAT . Penjoll de plata amb Camafeu d'Onix.

RESERVAT . Penjoll de plata amb Camafeu d'Onix.

Marta Oms

Regular price €160,00 Sale

Penjoll de plata amb Camafeu d'Ònix.

El Camafeu està tallat aprofitant els dos colors naturals de l'Onix, i té un dibuix d'una noia, flors i un ocell. Prové l'Alemanya.

Peça feta a mà i única.

Va amb una cadena de plata de 70cm de llarg.

Mides: 36 x 28mm.

.........

Camafeu és com s’anomena el mètode per tallar una pedra en relleu per decorar un objecte, una joia o un gerro. 

Aquest tipus de talla existeix des de l'antiguitat i sovint estaven fets de pedra, petxines o corall. Històricament, els Camafeus van funcionar com a símbols d’estatus socials i talismans o amulets de protecció. Sembla que l’origen del seu nom prové de “Kame’o”, una paraula utilitzada en l'argot cabalístic que significa "quadrat màgic", és a dir, una mena de talismà sobre el qual es tallen encanteris màgics. 

Els Camafeus del món antic eren tallats manualment a partir de pedres dures que incloïen ametista, àgata, ònix i fins i tot vidre. Els segells de camafeu eren articles populars, i molts objectes de la llar, com mobles i gerros, també estaven decorats amb ells. Els temes tallats més populars inclouen símbols, animals i retrats que commemoraven els governants de l’època.

Durant els segles XIV i segle xv es va treballar el nacre per fer camafeus a França, Alemanya, i Flandes, període en què els objectes elaborats amb aquest material gaudien d'un gran prestigi a les corts franceses. Els viatges d'exploració i descobriments realitzats durant aquesta època van propiciar l'entrada de matèries primeres exòtiques a Europa, com per exemple: ullals de narval, ambre, jade, closques gegants de tortuga i estranyes petxines marines. Aquests articles van despertar l'interès per la història natural i estimular la imaginació de joiers, artesans i gravadors. 

Amb els anys van anar desapareixent els centres artesanals de producció de Camafeus fins a quedar només en dues ciutats: Idar-Oberstein, especialitzada en la talla mecànica d'àgates a Alemanya, i Torre del Greco, a Itàlia, on es tallen artesanalment.

.......... ENGLISH ........

Sterling silver necklace with Onyx Cameo.

The Cameo is carved using the natural layers of the stone, it has a woman with flowers and a bird carved on it. It comes from Germany.

Handmade and unique necklace.

It goes with a sterling silver chain 70cm long.

Sizes: 36 x 28 mm.

..........

Cameo is a method of carving an object such as an engraved gem, item of jewellery or vessel.

Cameo carving has existed since ancient times and was often made of hardstone, seashells or coral. Historically, Cameos functioned as ornamental status symbols and talismans or protection amulets. It seems that the noun "Cameo" apparently comes from Kame'o, a word used in kabbalistic slang to signify a "magical square", i.e. a kind of talisman whereupon magical spells were carved. 

Cameos of the ancient world were manually carved from hard stones that included amethyst, agate, onyx and even glass. Cameo signet rings were popular items, and many household objects, such as furniture and vases, were also decorated with them. Popular subjects included symbols, animals, and portraits commemorating rulers.

During the 14th and 15th centuries mother-of-pearl was worked to make cameos in France, Germany, and Flanders, because objects made with this material enjoyed great prestige in the French courts. Voyages of exploration and discovery made during this time led exotic raw materials entry into Europe, such as: narwhal tusks, amber, jade, giant tortoise shells and strange marine shells. These items sparked the natural history interest and stimulated the jewellers, craftsmen and engravers imagination.

Over the years, the artisanal production Cameo centers disappeared until there were only two cities: Idar-Oberstein, specialized in the mechanical carving of agates in Germany, and Torre del Greco, in Italy, where they are handcarved.