Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Anell de plata amb Turquesa natural i dues Calaveres.
Anell de plata amb Turquesa natural i dues Calaveres.
Anell de plata amb Turquesa natural i dues Calaveres.
Anell de plata amb Turquesa natural i dues Calaveres.
Anell de plata amb Turquesa natural i dues Calaveres.
Anell de plata amb Turquesa natural i dues Calaveres.
Anell de plata amb Turquesa natural i dues Calaveres.
Anell de plata amb Turquesa natural i dues Calaveres.
Anell de plata amb Turquesa natural i dues Calaveres.

Anell de plata amb Turquesa natural i dues Calaveres.

Marta Oms

Regular price €120,00 Sale

Anell de plata amb Turquesa natural i dues Calaveres.

La Turquesa té forma ovalada i està muntada amb plata i amb un braç de 3,5mm de mitja canya. La Turquesa està tallada a mà i és de la varietat Treasure Mountain (Hubei).

És un anell únic i fet a mà.

Mides Turquesa: 15 x 10mm.

Talla anell: n. 12 (US6)

Es pot eixamplar fins a les talles 13, 14 i 15. Si necessites una talla diferent escriu-me un missatge.  

...........

Saviesa de la Terra + Protecció + Integritat

La Turquesa s’ha considerat una pedra sagrada al llarg de la història, i és una de les primeres pedres utilitzades per a la joieria.

Els nadius americans veneren la Turquesa com a representació de la consciència terrestre, que uneix el cel i la terra: Turquesa blava = Pare Cel, Turquesa Verda = Mare Terra.

Una pedra mágica, la Turquesa magnifica la connexió amb les teves pròpies històries indígenes. Ha estat portada com a talismà protector per tothom des dels Azteques i els Antics Egipcis, fins als Tibetans moderns i els Nadius Americans, la Turquesa forma un escut protector al teu voltant, protegint-te i enfortint-te mentre avances cap a la veritat i la integritat.

La Turquesa és la pedra dels nascuts al desembre i la pedra de naixement dels Sagitari, Escorpí i Peixos.

........... ENGLISH.........

Sterling silver ring with natural Turquoise and two Skulls. 

An oval shaped Turquoise stone set in a simple sterling silver setting with a half round band 3,5mm wide. The Turquoise is hadcarved Turquoise from Treasure Mountain (Hubei).

It's a handmade and one of a kind ring.  

Turquoise size: 15 x 10mm.

Ring size: US6
I can enlarge it up to US6,5, US7 and US7'5. If you need a different size send me a message!
......................

Earth Wisdom + Protection + Integrity

Turquoise has an ancient history as revered gemstone, and it’s one of the first stones to be used for human jewelry.
Native Americans revere Turquoise as a representation of Earth Consciousness, bridging heaven and earth: Blue Turquoise = Father Sky, Green Turquoise = Mother Earth.
A stone of natural magic, Turquoise magnifies the connection to your own indigenous histories. Worn as protective talisman by everyone from the Aztecs and Ancient Egyptians, to modern Tibetans and Native Americans, Turquoise forms a protective armour around you, shielding and strengthening as you walk bravely forward in Truth and Integrity.
Turquoise is the birthstone for December and a zodiac birthstone for Sagittarius, Scorpio and Pisces.