Enviament Gratuït per compres superiors a 200€ amb el Codi: GRACIES

Anell Turquesa natural. Anell de plata amb Turquesa blava natural.
Anell Turquesa natural. Anell de plata amb Turquesa blava natural.
Anell Turquesa natural. Anell de plata amb Turquesa blava natural.
Anell Turquesa natural. Anell de plata amb Turquesa blava natural.
Anell Turquesa natural. Anell de plata amb Turquesa blava natural.
Anell Turquesa natural. Anell de plata amb Turquesa blava natural.
Anell Turquesa natural. Anell de plata amb Turquesa blava natural.
Anell Turquesa natural. Anell de plata amb Turquesa blava natural.
Anell Turquesa natural. Anell de plata amb Turquesa blava natural.
Anell Turquesa natural. Anell de plata amb Turquesa blava natural.
Anell Turquesa natural. Anell de plata amb Turquesa blava natural.
Anell Turquesa natural. Anell de plata amb Turquesa blava natural.

Anell Turquesa natural. Anell de plata amb Turquesa blava natural.

Marta Oms

Regular price €170,00 Sale

Anell de plata amb Turquesa blava natural.

La Turquesa està tallada a mà i és d'Arizona (USA). 

És un anell únic i fet a mà.

Mides Turquesa: 30 x 16mm.

Talla anell: n. 14 Espanyola (US 7)

Degut a l'amplada del braç talla una mica més petit. Es pot eixamplar una mica, si necessites una talla més gran escriu-me un missatge. 

...........

Saviesa de la Terra + Protecció + Integritat

La Turquesa s’ha considerat una pedra sagrada al llarg de la història, i és una de les primeres pedres utilitzades per a la joieria.

Els nadius americans veneren la Turquesa com a representació de la consciència terrestre, que uneix el cel i la terra: Turquesa blava = Pare Cel, Turquesa Verda = Mare Terra.

Una pedra mágica, la Turquesa magnifica la connexió amb les teves pròpies històries indígenes. Ha estat portada com a talismà protector per tothom des dels Azteques i els Antics Egipcis, fins als Tibetans moderns i els Nadius Americans, la Turquesa forma un escut protector al teu voltant, protegint-te i enfortint-te mentre avances cap a la veritat i la integritat.

La Turquesa és la pedra dels nascuts al desembre i la pedra de naixement dels Sagitari, Escorpí i Peixos.

........... ENGLISH.........

Sterling silver ring with natural Turquoise.

It's made with a hand cut beautiful Turquoise from Arizona.

This piece is a one-of-a-kind handmade ring.

Turquoise size: 30 x 16mm.

Ring size: US7
It's a wide band so it might fit smaller. I can enlarge it up to US7,5. 

......................

Earth Wisdom + Protection + Integrity 

Turquoise has an ancient history as revered gemstone, and it’s one of the first stones to be used for human jewelry.
Native Americans revere Turquoise as a representation of Earth Consciousness, bridging heaven and earth: Blue Turquoise = Father Sky, Green Turquoise = Mother Earth.
A stone of natural magic, Turquoise magnifies the connection to your own indigenous histories. Worn as protective talisman by everyone from the Aztecs and Ancient Egyptians, to modern Tibetans and Native Americans, Turquoise forms a protective armour around you, shielding and strengthening as you walk bravely forward in Truth and Integrity.
Turquoise is the birthstone for December and a zodiac birthstone for Sagittarius, Scorpio and Pisces.