Totes les vostres comandes s'envien amb normalitat. A les opcions d'enviament teniu enviament Gratuït si escolliu enviament després de la Quarentena. Moltes gràcies a tots els que m'esteu donant suport en aquests moments, una abraçada virtual!

Geb

Déu de la Terra. Tenia aparença humana i solia estar acompanyat de Nut (el cel) que es desplegava damunt seu en forma de dona. Geb i Nut formen part dels nou primers Déus creats. Pare d'Osiris; tenia també la missió d'ajudar els difunts al Més Enllà.

God of the Earth. He had human appearance and he used to be with Nut (the sky) that unfolded on him in woman form. Geb and Nut are from the nine first God creators. Father of Osiris; he had also the mission to help the deceased in the hereafter.